Aktualnie znajdujesz się: Strona główna /

Regulamin serwisu

I. Wstęp

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.ofertyzamosc.pl.

 • W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu.

 • Aby korzystać z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie.

Definicje:

 1. Serwis - strona Internetowa i adresy dostępne w domenie www.ofertyzamosc.pl .

 2. Użytkownik - osoba fizyczna lub firma posiadająca aktywne konto w Serwisie www.ofertyzamosc.pl.

 3. Administrator Serwisu  www.ofertyzamosc.pl. Funkcje techniczne Administratora Serwisu, wskazane w niniejszym Regulaminie wypełniają osoby przez niego wskazane.

II. Zasady Ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest dostępne z komputera posiadającego dostęp do sieci Internet.

 2. Dostęp do Serwisu użytkownik uzyskuje po rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie Internetowej Serwisu. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail, hasła do konta, nazwy użytkownika (nick).

 3. Serwis może być używane jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których zamieszczanie jest bezprawne, w szczególności, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników. Odpowiedzialność Administratora jest w każdym razie wyłączona, jeżeli nie wie on o bezprawnym charakterze przechowywanych przez użytkowników danych lub związanej z nimi działalności.

 5. Dane kontaktowe użytkowników pojawiające się w serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.

 6. Opisy profilu lub materiałów zawartych w Serwisie, których wiarygodność i treść budzi wątpliwości zostaną zablokowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od Użytkownika.

 7. Dostęp do Serwisu oraz publikowanie ogłoszeń standardowych jest BEZPŁATNE. Administrator zastrzega sobie możliwość świadczenia w ramach Serwisu usług odpłatnych, co do których dokładne koszty oraz zasady korzystania określone będą w danej części Serwisu.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane sposobem wykorzystania materiałów udostępnionych przez Użytkowników.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, przerwą w dostępie do sieci Internet, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

III. Zasady szczegółowe

 1. Administrator zastrzega prawo do usunięcia ogłoszenia w następujących przypadkach:

  1. ogłoszenie zawiera nieprawdziwe dane,

  2. ogłoszenie zawiera jedynie odnośnik do zewnętrznego serwisu, w którym podane są szczegóły oferty,

  3. ogłoszenie publikowane jest w nieprawidłowych kategoriach,

  4. ogłoszenie jest sprzeczne z prawem polskim i/lub międzynarodowym,

  5. ogłoszenie zawiera treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające zasady netykiety.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesuwania ogłoszeń do prawidłowych kategorii i podkategorii.

 3. W tytule ogłoszenia zabronione jest umieszczanie znaków specjalnych jak wykrzykniki, np. !!! SPRZEDAM!!!

 4. Tytuł powinien odpowiadać treści ogłoszenia.

 5. Treść ogłoszenia musi być dokładnie opisana. Ogłoszenia z treścią "Więcej informacji pod nr telefonu lub na stronie" itp. są zabronione.

IV. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz prezentację ich w Serwisie w zakresie określonym w Profilu Użytkownika.

 2. Przez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie wiadomości i zaproszeń od innych zarejestrowanych użytkowników.

 3. Użytkownik ma prawo do edycji danych oraz żądania ich usunięcia z Serwisu. Po usunięciu przez Użytkownika swojego profilu Administrator nie ma prawa do dalszego przetwarzania danych Użytkownika, z wyjątkami wyraźnie wskazanymi w przepisach prawa.

 4. Administrator nie jest uprawniony do zestawiania danych osobowych Użytkownika z przybranym przez niego nickiem (loginem).

 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

V. Postanowienia końcowe

 1. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia na stronie Serwisu.

 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o usunięcie konta w przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu.

 4. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z Serwisem jest dostępny na dole serwisu w zakładce kontakt.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2012

 

Podziel się!

ofertyzamosc.pl © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś błąd